Prawo zamówień publicznych. Czego dotyczy?

Zamówienie publiczne występuje wówczas gdy jednostka samorządowa lub administracja rządowa dokonuje zakupu towaru lub usług na rynku.

Podczas składania zamówienia publicznego występuje odpłatna umowa, która jest zawierana pomiędzy zamawiającym czyli w tym wypadu jednostka lub administracja rządowa a wykonawcą, który oferuje swoje usługi w konkretnej dziedzinie. Wszystko jest regulowane dokładnie sformułowanymi procedurami i prawem postępowania, do którego muszą się dostosować zamawiający i wykonawca.

Prawo zamówień publicznych. Czego dotyczy? Od początku stycznia bieżącego roku wprowadzona została nowa ustawa uaktualniająca przepisy prawne. Prawo to dotyczy tzw. zamówień podprogowych do których wprowadzono nowe zasady zawartości w dodawanych zamówieniach. Oprócz tego zmienił się nieco proces postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego m.in. zaktualizowano terminy na pytania dotyczące warunków danego zamówienia, dokonywania zamówienia drogą elektryczną oraz podstaw do unieważnienia
zamówienia.

Kolejną sprawą jest realizacja zamówienia, dotycząca raportowania podczas realizacji zamówienia, rozwiązywania sporów wynikających podczas realizacji zamówienia. Ostatnią kwestią są środki ochrony prawnej zlecenio-odbiorcy między innymi obniżono wysokość opłat sądowych, wprowadzono również możliwość oskarżenia o zaniechanie wykonywanej czynności. Oprócz tego zamówienia publiczne obowiązują każdego kto zarządza środkami publicznymi, zawiera umowy zawarte w kodeksie cywilnym oraz podczas wykonywania nieuczciwej konkurencji.

Więcej: szkolenie prawo zamówień publicznych

A kto jest zmuszony do rygorystycznego stosowania prawa dotyczącego zamówień publicznych? Wszyscy członkowie samorządów, sądów uczelni, opieki społecznej oraz administracji, zamawiający subsydiowani, czyli Ci którzy spełniają szczególne wymogi. Wszyscy którzy są zatrudnieni w działalności zajmującej się produkcją energii, obsługi całego transportu kolejowego i spraw z nim związanych oraz osoby pracujące w tzw. gospodarce wodnej. Warto dodać że około 50% wartości, dokonanego zamówienia finansowane jest ze środków publicznych.